Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T07:47:51+01:00
Moja wymarzona szkoła byłaby duża i nowoczesna. Lekcje trwałyby od 8(ósmej) do 12(dwunastej). Nauczyciele nie robiliby sprawdzianów. Nie byłoby zadań domowych. W szkole byłyby szafki. Szkoła byłaby czysta, pomalowana i miałaby wiele klas. Oprócz normalnych lekcji byłyby też ciekawe kółka pozalekcyjne. Nauczyciele byliby zawsze mili. Każdy uczeń mógłby sobie wybrać 6(sześć) przedmiotów których chciałby się uczyć. Taka szkoła byłaby cudowna!Mein Traum wäre die Schule groß und modern. Lessons trwałyby von 8 (acht) bis 12 (mittags). Lehrer, sie würden nicht überprüft. Es gäbe keine Hausaufgaben. Die Schule wäre das Kabinett. Schule wäre sauber, gemalt und würde eine Menge Klassen haben. Zusätzlich zu den normalen Unterricht wäre zu interessanten Aktivitäten Kreisen. Lehrer würden immer nett. Jeder Teilnehmer konnte wählen Sie ein 6 (sechs) Punkte, die lernen möchten. Eine solche Schule wäre wunderbar!