Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T22:17:22+01:00
1
- I think it could be Marry, beacuse she has red hair.
Ja myśłę że to może być Marry, ponieważ ona ma czerwone włosy.
- I could tell you something in secret.
Ja mogę ci coś powiedzieć w sekrecie.
- I could be sand, beacuse it is yellow.
To może być piasek, ponieważ to jest żółte.
-I could hear someone shouting.
JA słyszę że ktoś krzyczy.
-there could be a lot of traffic
tam może być korek.
2
- He had two pizzas for breakfast, so he couldn't be hungry.
On zjadł na śniadanie dwie pizze, więc on nie może być głodny.
- It couldn't be melon, beacuse it is red.
to nie może być melon, bo to jest czerwone.
- I couldn't hear you, sorry.
Nie słyszę Cię , przepraszam.
-He couldn't be Paul, beacuse he has blond hair.
to nie może być Paul, bo on ma blond włosy
- I couldn't get up.
Nie mogłam się obudzić.
3
- I was able to run faster, beacuse I practised yesterday.
Ja byłam w stanie biec szybciej, ponieważ ja ćwiczyłam wczoraj.
- He was able to did it better.
On był w stanie zrobić to lepiej.
-She was able to fixed it.
Ona była w stanie to naprawić.
-I was able to cleaned room, beacuse i had a lot of energy.
Byłam w stanie wczyścić cały pokójbo miałąm mnóstwo energii.
-I was able to learnt english, bot i was so lazy.
Ja byłam w stanie nauczyć się angielskoiego, ale byłam zbyt leniwa.
4
- I wasn't able to do it , beacuse I have a headache.
Ja nie byłam w stanie tego zrobić , bo bolała mnie głowa.
- He wasn't able to repaired it.
On nie był w stanie naprawić tego.
- She wasn't able to teach this class.
Ona nie była w stanie uczyć tej klasy.