Które zdanie jest prawdziwe ???
A. Prostokąt o wymiarach 2 cm i 4 cm narysowany w skali 1:3 ma wymiary 6 cm i 12 cm.
B. Na planie narysowanym w skali !:100 szerokość klasy jest równa 11cm, a długość 15cm. Rzeczywiste wymiary klasy to 11 m i 15 m.
C. Jeżeli tablica ma wymiary 4 m i 2m, to na rysunku w skali 1:200 będzie miała wymiary 4 cm i 1 cm.
D. Koło o promieniu 8 cm narysowane w skali 1:4 to koło o promieniu 4 cm.

2

Odpowiedzi

2010-03-01T16:24:34+01:00
2010-03-01T16:24:57+01:00
Odpowiedź B jest prawidłowa.
3 5 3