Zad1.
Na oświetlonej części jednej z planet Układu Słonecznego temperatura wynosi około 700 K, a na części nieoświetlonej spada do 100 K. Oblicz, ile wynosi różnica temperatur między częścią oświetloną i nieoświetloną tej planety w skali bezwzględnej i w skali Celsjusza.

zad2.
Wyjaśnij w jaki sposób rozchodzą się zapachy.


Bardzo proszę o pomoc, potrzebuję na jutro .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T16:37:08+01:00
700 K - 100 K = 600 K
w skali celcjusza tyle samo
700K = 700-273= 427 C
100 K = 100-273= - 173 C
czyli róznica 427 - (-173)= 600 C

Zapachy - zapewne pani(u) od fizyki chodzi o zjawisko dyfuzji
jednak dyfuzja to zjawisko samorzutnego mieszania się cząsteczek jednej substancji z cząsteczkami innej substancji na skutech ich chaotycznego ruchu
jednak takie samorzutne mieszanie nawet w pokoju nie jest zbyt możliwe bo zawsze są tam ruchy powietrza, gdyż są naprzykład szpary w oknach, drzwiach które powodują maleńki acz zawsza wiaterek co wpływa na samorzutność zjawiska dyfuzji i bardzo znacznie je przyspiesza
34 4 34
2010-03-01T16:39:38+01:00
Zad.1)
część oświetlona: 700K
część nieoświetlona: 100K

700K-100K=600K

różnica temperatur wynosi 600 stopni Kelwina i tyle samo stopni Celsjusza.

Zad.2)
Dyfuzja to proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek w danym ośrodku, będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka. Na tej zasadzie cząsteczki zapachowe rozchodzą się w innym ośrodku, którym w tym przypadku jest powietrze.
25 3 25