Potrezbuje na jutro zadania dotyczące afryki oto pytania:
1.Definicja konfliktu, formy i ich różny zasięg
2.przyczyny tzw. wojen zastępczych
3.przyczyny konfliktów na tle etnicznym, narodowościowym, religijnym, terytorialnym
4.przykłady konfliktów w afryce

1

Odpowiedzi

2009-10-19T18:47:00+02:00
Afryka to kontynent zróżnicowany pod względem etnicznym,rasowym,językowym i religijnym.
a) Rasa czarna np. Pigmeje, Buszmeni
b)rasa żółta np.Malgasze
c)rasa biała np. Berberowie,Tuaregowie.

Problemy Ludności w Afryce:
1)głód i niedożywienie
2)eksplozja demograficzna
3)susze i brak dostępu do czystej wody pitnej
4)epidemia AIDS i inne choroby zakaźne
5)duży analfabetyzm
6)dzielnice nędzy w wielkich miastach
7)brak odpowiedniej opieki medycznej
8)wojny domowe i konflikty narodowościowe


To nie do końca co chciałaś ,ale może Ci się przyda :)