Proszę o dokładne rozwiązania. W przypadku, gdy więcej niż 20 % wyników będzie źle będę ubiegał się o zwrot punktów!!!
1. Zapisz równania reakcji otrzymywania:
a) wodorotlenek miedzi II (1 metoda)
b) kwas bromowodorowy (wszystkie metody)
c) kwas fosforowy V (1 metoda)
d) wodorotlenek wapnia (3 metody)
2. Zapisz trzy równania reakcji jakim ulega CO2
3. Zapisz równania reakcji przedstawiające właściwości chemiczne
a) kwasu siarkowego VI
b) wodorotlenku glinu
4. Zapisz równania reakcji, lub zaznacz że reakcja nie zachodzi:
a) Cu+H2SO4(stężony)->
b) Al2O3+H2O->
c) ZnH2+H20->
d) K2O+H2O->
e) KOH+SO3->
f) FeO+O2->
g) Zn+HCl->
h) Ba+H2O->
i) N2O3+H2O->
5. Zapisz równania reakcji
C->CO->CO2->H2CO3->Al2(CO3)3
H2CO3->K2CO3(od H2CO3 strzałka idzie w dół, te K2CO3 ma połączenie tylko z H2CO3 i niczym więcej!!!)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T20:55:35+01:00
1.
a) 2NaOH+CuSO4->Cu(OH)2+Na2SO4
b)
H2+Br2->2HBr(g)
HBr(g)--H20-->HBr(c) HBr+H2O->H3O+Br
2.CO2+Ca(OH)->CaCO3+H2O
CO2+H2->CO+H2O
Na2O + CO2->Na2CO3
3.
a)H2SO4+2NaOH->Na2SO4+2H2O
b)Al(OH)3+H2SO4->Al(SO4)3+H2O
2Al(OH)3 ->Al203 +3 H2O
2Al(OH)3 + 3SO3->AL2(SO4 )3+3 H20
4.
a)Cu+H2SO4(stężony)->CuSO4+2H2O+SO2^
b)Al2O3+H2O->r.n.z.
c)ZnH2+H2O->Zn(OH)2+H2
d)K2O+H2O->2KOH
e)KOH+SO3->K2SO4+H2O
f)FeO+O2->Fe2O3
g)Zn+2HCl->ZnCl2+H2
h)Ba+2H2O->Ba(OH)2+H2
i)N2O3+H2O->2HNO3
5.
2C+O2----2CO
2CO+O2----2CO2
CO2+ H2O----H2CO3
3H2CO3+ 2Al(OH)3---Al2(CO3)3+6H20
H2CO3+2 KOH----K2CO3+2H20