Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T16:31:50+01:00
Średniowieczny obyczaj rycerski Początki obyczaju rycerskiego, czyli tego, co nazywamy do dziś potocznie rycerskością, odnajdujemy w opowieściach i pieśniach o królu Arturze i Bractwie Rycerzy Okrągłego Stołu, poszukiwaniach Świętego Graala, Tristanie i Izoldzie, Zygfrydzie, Walterze oraz o najdzielniejszym z rycerzy Karola Wielkiego, Rolandzie. Symbol męstwa i honoru rycerskiego - Zawisza Czarny z Garbowa, herbu Sulima. Obraz Michała Byliny przedstawiający polskiego rycerza podczas turnieju.