Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T17:26:26+01:00
Dane:
n(MgSO4)=5 moli
m(rozpuszczalnika=wody)= 2 kg=2000 g
M(masa molowa MgSO4)= 24g/mol +32 d/mol +4*16 g/mol =120g/mol

Szukane:
Cp=?

Rozwiązanie:
Cp=ms*100%/mr

ms(MgSO4)= n * M = 5 moli * 120 g/mol = 600 g
mr(masa roztworu)=ms +m(rozpuszczalnika)= 600 g + 2000g=2600g

Cp= 600g*100%/2600g = 23%