Uzupełnij tekst:

Reakcja chemiczna jest to .............. jednych ............ inne.
Subastancje ulegające przemianie są nazywane ...........,a substancje powstawające podczas reakcji ..............
Każdą substancję uczesticzącą w reakcji chemicznej można nazwać ...............
Reakcje,w których występują co najmiej dwa substraty i jeden produkt,są nazywane reakcjami ............ lub ..........
Reakcje łączenia się substancji z tlenem nazywamy .............
Jeżeli reakcja .................. przebiega gwałtownie i towarzyszy jej płomień,to nazywamy ją ..................


PLIS ROZWIĄŻ KTOŚ!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-01T16:43:22+01:00
Uzupełnij tekst:

Reakcja chemiczna jest to PRZEMIANA jednych SUBSTANCJI w inne.
Substancje ulegające przemianie są nazywane SUBSTRATAMI,a substancje powstające podczas reakcji PRODUKTAMI.
Każdą substancję uczestniczącą w reakcji chemicznej można nazwać REAGENTEM.
Reakcje,w których występują co najmniej dwa substraty i jeden produkt,są nazywane reakcjami SYNTEZY lub ŁĄCZENIA.
Reakcje łączenia się substancji z tlenem nazywamy UTLENIANIEM
Jeżeli reakcja UTLENIANIA przebiega gwałtownie i towarzyszy jej płomień,to nazywamy ją SPALANIEM.
19 4 19