Zadanie 1
W tabeli wymieniono przykładowe urządzenia wykorzystujące energię elektryczną. Uzupełnij tabelę, wpisując rodzaj energii, na jaki te urządzenia przekształcają energię elektryczną.

Urządzenie przekształcające | Końcowa forma energii
energię elektryczną |
1.Elektromagnes | 1. Energia pola magnetycznego
2.Żarówka | 2........
3.Grzejnik elektryczny | 3........
4. Silnik elektryczny | 4........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:04:32+01:00
2.Energia świetlna
3.Energia cieplna
4.Energia mechaniczna