Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T16:40:47+01:00
O królu Kazimierzu Wielkim mówi się , że ''zastał Polskę drewnianą ,a zostawił murowaną '' . Napisz krótkie uzasadnienie tego powiedzenia . Zwróć uwagę,aby napisać,dlaczego król podejmowanie takie działania.


Król Kazimierz Wielki 'zostawił Polskę murowaną' budując całe łańcuchy twierdz i zamków obronnych na terenie naszego kraju, brał wówczas pod uwagę trudne położenie polityczne Polski, która musiała być przygotowana do obrony ze względu na przewidywane ataki ze strony wrogów - sąsiadów. Wiele polskich gotyckich twierdz powstało wówczas za sprawą króla K. Wielkiego.
197 2 197
2010-03-01T16:48:34+01:00
Kazimierz Wieki objął władze nad państwem Polskim będącym w trudnej sytuacji międzynarodowej. Największym niebezpieczeństwem grożącym Polsce był Zakon Krzyżacki. Kazimierz zaprzestał polityki swojego ojca Władysława Łokietka skupił się przede wszystkim na umocnieniu Polski wewnętrznie jak i na arenie miedzy narodowej. Sojusz z Andegawenami. Zrezygnował z próby odzyskania Śląska i Pomorza Gdańskiego. Jedyne co zrobił w tej sprawie to skargi do papieża. Zawarł pokój wieczysty z Zakonem.
W polityce wewnętrznej nakazał budowę zamków obronnych potrzebnych w celu prowadzenia w przyszłości wojny z Zakonem. Rozpaczą sprowadzać do polski żydów i niemców aby zakładali miasta i wsie na prawie niemieckim.
To dzięki polityce króla Kazimierza Wielkiego przyszły sukcesy polski pod Grunwaldem i w wojnie trzynastoletniej.
99 2 99