MIejscem zerowym funkcji f(x)=ax-3 jest wartosc wyrazenia (³/₄-√3/₂)(³/₄+√3/₂)
a) wyznacz a
b)dla jakich argumetow x funkcja przyjmuje wartosci mniejsze od 5?
c)Podaj wzor funkcji g ktorej wykres jest prostopadły do wykresu dunkcji f i przchodzi przez punkt (8-½).
z gory wielkie dzieki;)

1

Odpowiedzi

2009-04-17T14:20:13+02:00
(a-b)*(a+b)=a²-b²
(³/₄-√3/₂)(³/₄+√3/₂)=9/16-3/4=9/16-12/16=7/16
a) wyznacz a

f(7/16)=0
0=7/16a-3
7/16a=3
a=48/7
b)
P(8-½).
Dwie proste sa prostopdle gdy a1*a2=-1
u nas a1=48/7 ------> a2=-7/48
rownanie peku prostych
y-y1=a(x-x1)
u nas P(8-½).
y+1/2=-7/48(x-8)
y+1/2=-7/48x+42
y=-7/48x+41,5


1 1 1