4. Zapisz reakcję redukcji węglem i wodorem tlenku żelaza (III) i tlenku miedzi (II). Wskaż reduktor, utleniacz i proces redukcji. Jaka jest pola procesów utleniania – redukcji w przemyśle?
Reakcja redukcji węglem tlenku żelaza (III)
Reakcja redukcji węglem tlenku miedzi (II)
Reakcja redukcji wodorem tlenku żelaza (III)
Reakcja redukcji wodorem tlenku miedzi (II)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T16:47:17+01:00

2Fe₂O₃ + 3C ---> 4Fe + 3CO²
utleniacz reduktor


CuO + C --> CO + Cu
utleniacz reduktor


Fe₂O₃ + 3H₂ --> 3H₂O + 2Fe
utleniacz reduktor


CuO + H₂ --> H₂O + Cu
utleniacz reduktor
1 5 1