Odpowiedzi

2010-03-01T16:44:56+01:00
Z wikipedii:
* Konstytucja 3 maja (1791)
* Konstytucja Księstwa Warszawskiego (1807)
* Konstytucja Królestwa Polskiego (1815)
* Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu (1818)
* Mała Konstytucja z 1919 (1919)
* Konstytucja Wolnego Miasta Gdańska (1920)
* Konstytucja marcowa (1921)
* Nowela sierpniowa (1926)
* Konstytucja kwietniowa (1935)
* Mała Konstytucja z 1947 (1947)
* Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952)
* Mała Konstytucja z 1992 (1992)
* Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997)
2010-03-01T16:45:02+01:00
Konstytucje II RP
Konstytucje III RP
Konstytucje Polski Ludowej
Konstytucje okresu rozbiorów Polski
2010-03-01T16:48:27+01:00
Cześć. To jest na 100% dobrze, bo mam to z Vademecum Maturalnego.

1.Konstytucja 3maja 1791r
2. Konst. Księstwa Warszawskiego z 22lipca 1807r.
3. Konst. Królewstwa Polskiego z 1815r.
4. Mała Konst. z 20lutego 1919r.
5. Konst. RP z 17 marca 1921r. ( konst. marcowa)
6. Konst. RP z 23 kwietnia 1935r ( konst. kwietniowa).
7. Mała konst. z 19lutego 1947r.
8.
Konst. Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22lipca 1952r.
9. Mała konst. z 17 października 1992r.
10. Konst. RP z 2kwietnia 1997r.