1.Podaj przyczyny systemowego spadku liczby ludnosci na litwie bialorusi ukrainie
2.Podaj przyczyny ujemnego salda migracji w tych krajach
3.Sposrod wschodnich sosiadow polski wybierz kraj który - twoim zdaniem - jest najatrakcyjniejszy pod wzgledem turystycznym.wymien główne argumentyprzemawiajace za dokonanym przez ciebie wyborem sporzadz krotka notatke na temat dwoch takich miejsc ktore warto w tym kraju odwiedzic

kazdy spam = BAN daje naj

2

Odpowiedzi

2010-03-02T14:53:30+01:00
1.Rosja, a wcześniej Związek Radziecki od lat zmaga się ze zjawiskiem niewłaściwych proporcji liczby kobiet i mężczyzn. Przyczyną takiego stanu rzeczy były zjawiska przede wszystkim polityczne. Zjawisko to na dużą skalę rozpoczęło się od I wojny światowej, podczas której zginęło wielu mężczyzn, zwłaszcza w wieku produkcyjnym. Kolejna lata przyniosły wojnę domową oraz komunizm wojenny, które tylko powiększyły liczbę ofiar. Represje stalinowskie, które dotknęły kilkunastu milionów osób w dużej mierze przyczyniły się to zmniejszenia udziału mężczyzn w strukturze społecznej ZSRR. Natomiast II wojna światowa, a raczej Wielka Wojna Ojczyźniana, w której zginęło ponad 30 mln obywateli Związku Radzieckiego dopełniła czary goryczy. Choć w czasie działań wojennych ginęli także cywile oraz kobiety, to jednak największe straty ponieśli młodzi mężczyźni, służący w Armii Czerwonej. Po wojnie, wyraźnie uwidocznił się niedostatek mężczyzn. Zaczęto także mówić o "pokoleniu bez ojców". Ta dysproporcja społeczna doprowadziła do wielu negatywnych następstw. Przede wszystkim pojawiły się zjawiska patologiczne, instytucja rodziny została zachwiana (zwłaszcza, że władze ZSRR nie sprzyjały małżeństwom). Kobiety musiały wykonywać prace typowo męskie, zresztą do dzisiaj na obszarze byłego ZSRR, w większości zawodów raczej męskich panuje "równouprawnienie". Radzieckie traktorzystki, motorniczynie itp. to nie tylko wymysł propagandy, to przede wszystkim wymóg czasów. Ewenementem na skale światową było pojawienie się kilku miejscowości zamieszkanych wyłącznie przez kobiety (jak choćby była baza wojskowa Jennisejsk 15).

W dzisiejszej Rosji kobiety stanowią 53,4% społeczeństwa, zaś mężczyźni 46,6%. Warto zaznaczyć, że proporcje są w większym stopniu zachwiane w miastach. Wydawać by się mogło, że różnice się zacierają, jednak w porównaniu ze spisem z 1989 roku liczba kobiet, nieznacznie ale jednak, wzrosła - o 0,1%. Ma to związek przede wszystkim ze starzeniem się społeczeństwa Rosyjskiego. A średnia długość życia kobiet jest znacznie wyższa niż mężczyzn.
2.Z terenu ZSRR, przede wszystkim z Ukrainy, powróciło ok. 788 tys. osób, z Białorusi – 272 tys., z Litwy – 177 tys., z innych republik – około ćwierć mln osób. Jednocześnie trwała repatriacja Niemców, ludności ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej z Polski. W latach 1944 – 1947 powróciło do polski około 2,7 mln Polaków, a emigrowało w przybliżeniu 2,2 mln przede wszystkim Niemców i obywateli ówczesnego ZSRR. Większość repatriantów i reemigrantów trafiła na Ziemie Odzyskane i na teren byłego Wolnego Miasta Gdańska. W późniejszych latach ruch repatriacyjny i migracyjny był mniejszy. Poważniejsze jego nasilenie nastąpiło w roku 1957 oraz w 1958 i wiązało się z kolejną falą powrotów Polaków z ZSRR (łącznie wróciło w tych latach około 182 tys. osób) oraz akcją łączenia rodzin niemieckich (wyjazd około 281 tys. osób deklarujących pochodzenie niemieckie).

3.Moim zdaniem najatrakcyjniejszym z miejc które warto odwiedzic jest Litwa. Nie raz juz tam byłam u mojej rodziny. Miejsca które warto odwiedzić to Kowno i Wilno. Kowno-
drugie pod względem liczby mieszkańców miasto Litwy (366,6 tys. mieszkańców, stan na 1 lipca 2004) i największy ośrodek przemysłowy kraju. Położone w środkowej Litwie u zbiegu Niemna i Wilii.
Do 1918 Kowno było miastem granicznym, a współczesne lewobrzeżne dzielnice Aleksota i Poniemoń leżały w Królestwie Polskim.
W okresie międzywojennym Kowno, od 1920 roku, pełniło rolę stolicy Litwy, co przyczyniło sie do jego rozwoju i wzrostu liczby mieszkańców z 90 tys. do 150 tys. Obecnie jest to miasto z największym udziałem populacji litewskiej - ok. 88%.
W mieście znajduje się stacja kolejowa Kaunas.

Wilno- stolica Litwy, do 1795 stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, w latach 1919–1939 w granicach Polski jako stolica województwa wileńskiego), na Pojezierzu Wileńskim, nad Wilią, u ujścia Wilejki; ośrodek przemysłowy; port lotniczy, węzeł kolejowy (główna stacja Vilnius) i drogowy; ośrodek kulturalny i naukowy, Uniwersytet Wileński (1579), Uniwersytet Polski w Wilnie (1998), filia Uniwersytetu w Białymstoku (2007); cenny zespół obiektów zabytkowych wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1994; główny ośrodek nauki i kultury polskiej na Litwie, siedziba m.in. Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie (1960), Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (1989), Domu Kultury Polskiej w Wilnie (2001), Wileńskich Spotkań Teatralnych Sceny Polskiej (od 2004).

Siedziba władz gminy miejskiej Wilno, w skład której wchodzą starostwa tworzące miasto, oraz gminy rejonowej Wilno, otaczającej miasto.
4 3 4
2010-03-02T19:38:46+01:00
1. Załamanie gospodarki, zmiana systemu: kapitalizm, trudności życiowe.
2. Emigracja zarobkowa (przez brak pracy). Z powodów ekonomicznych, praca nisko płatna.
3. Ukraina - Moim zdaniem jest najatrakcyjniejsza, ponieważ ma dostęp do Morza Czarnego i jest bardzo dużym krajem. Ma bardzo dużo zamków min. zamek w którym urodził się Jan III Sobieski. Lwów jest bardzo pięknym miastem kiedyś należącym do Polski. Warto zwiedzić Operę Lwowską i jednen z najnowocześniejszych stadionów piłkarskich Szachtara w Doniecku.

xDD
3 3 3