Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T18:41:48+01:00
1)
Konstytucja jest aktem prawnym o najwyższym znaczeniu, jest także zwana ustawą zasadniczą a to dlatego by podkreślić jej wyjątkowy charakter. Konstytucję przede wszystkim wyróżnia:
* Szczególna treść
* Najwyższa moc prawna- Wszystkie inne akty prawne niższego rzędu muszą być z nią zgodne.

2)
Zasadnicza część konstytucji to akty normatywne ukazane jako
działy, rozdziały, tytuły, artykuły, paragrafy, ustępy, punkty, zdania