Zapisz wyrażenia algebraiczne:

1. Kwadrat różnicy podwojonego iloczynu liczby a przez liczbę c i potrojonego sześcanu liczby b.

2. Różnica iloczynu liczb a, m i n i kwadratu sumy liczb x i y.

3. Suma sześcianów liczb x,y i z.

4. Iloraz kwadratu sumy liczb p i q przez różnicę liczby p i liczby q.

2

Odpowiedzi

2010-03-01T16:55:17+01:00
1. (2*a*c - b do potegi trzeciej)do kwadratu
2. a*m*n - (x+y)
3. x do trzeciej + y do trzeciej + z do trzeciej
4. (p+q) do kwadratu. I to wszystko dzielimy przez: (p-q)
2010-03-01T16:56:33+01:00
A*c do szescianu 33
a-m-n x+y do kwadratu
x+y+z do szscianu
p+q/p-q