You are going to write a composition giving your opinions about the future. Make notes to answer the questions.
1.How will life be in the future? Will it be better?
2. Why will life be better or worse?
3. What is important for the future? What must we do?
4. What will be the consequences of these actions?
5. Do you feel optimistic or pessimistic about the future?
6.What will we be able to do ant what won't we be able to do?

1

Odpowiedzi

2010-03-01T17:02:58+01:00
Będziesz pisać skład podając swoje opinie na temat przyszłości. Zrób notatki odpowiedzieć na pytania.
1.How życia będzie się w przyszłości? Czy będzie lepiej?
2. Dlaczego życie jest lepsze czy gorsze?
3. Co jest ważne dla przyszłości? Co mamy robić?
4. Jakie będą konsekwencje tych działań?
5. Czy czujesz się optymistyczne lub pesymistyczne o przyszłości?
6.What będziemy mogli zrobić mrówka co nie będziemy mogli zrobić?
4 2 4