Odpowiedzi

2010-03-01T16:55:16+01:00
Chrom
-Nazwa pierwiastka pochodzi od greckiego Chroma-barwa, jest związana z tworzeniem przez chrom różnych intensywnie zabarwionych związków
-Pierwiastek został odkryty przez Louisa Nicholasa Vauquelina w 1797r. i wyodrebniony rok pó;źniej
-Bardzo twardy, krystaliczny, srebrzystoniebieski metal

Nazwa Chrom
Symbol Cr
Liczba atomowa 24
Masa atomowa[u] 51,996
Temperatura topnienia[°C] 1857
Temperatura wrzenia[°C] 2672
Gęstość[g/cm3] 7,19
Konfiguracja elektronowa [Ar]3d54s1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T16:55:49+01:00
Wlasciwosci chemiczne:
Chrom metaliczny jest srebrzystoszarym metalem (z błękitnym połyskiem w świetle); na powietrzu reaguje z tlenem, ulega pasywacji i powstaje tlenek chromu(III), który tworzy powłokę ochronną i zabezpiecza postępowaniu korozji na metalu. W reakcji ze stężonym kwasem azotowym(V) chrom ulega pasywacji, a z rozcieńczonym reaguje.

wlasciwosci fizyczne:
Stan skupienia stały
Gęstość 7140 kg/m3
Temperatura topnienia 2130 K
1856,85 °C
Temperatura wrzenia 2845 K
2571,85 °C
Objętość molowa 7,23×10-6 m³/mol
Ciepło parowania 344,3 kJ/mol
Ciepło topnienia 16,9 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej 990 Pa (2130 K)
Prędkość dźwięku 5940 m/s (293,15 K)
1 2 1