Wypełniając tabelę ustal podobieństwa i różnice między wymienionymi grupami zwierząt.

Grupa zwierząt,przedstawiciel,*środowisko życia*,**części ciała**,pokrycie ciała,***sposób rozmnażania***(jajo..,żywo..)
płazy ogoniaste,salamandra plamista...
płazy ogonowe, żaba trawna
gady,żmija zygzakowata
gady,krokodyl nilowy
ptaki,bocian biały
ptaki,łabędź niemy
ssaki,lis rudy
ssaki, płetwal błękitny

Spostrzeżenia:
podobieństwa,różnice
środowisko życia
budowa zewnętrzna
pokrycie ciała
sposób rozmnażania
Chociaż♥ część z tego,
*Środowisko życia to np. lądowe
**Sposób rozmnażania Jajorodne,Żyworodne
***Części ciała np: głowa,szyja

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-01T17:32:32+01:00
Płazy ogoniaste- salamandra plamista- "wodno-lądowe"- głowa, tułów, kończyny wolne i ogon-lepka skóra pokryta śluzem- jajorodne*;
Płazy bezogoniaste- żaba trawna- "wodne-lądowe"- głowa, tułów, kończyny wolne- lepka skóra pokryta śluzem- jajorodne;
Gady- żmija zygzakowata- lądowe- głowa, tułów i ogon**- sucha skóra pokryta łuskami- jajorodne*;
Gady- krokodyl nilowy- "wodno-lądowe"- głowa, tułów, kończyny wolne i ogon- sucha skóra pokryta tarczkami- jajorodne;
Ptaki- bocian biały- lądowe- głowa, tułów, kończyny wolne (skrzydła i kończyny tylne)- sucha skóra pokryta piórami- jajorodne;
Ptaki- łabędź niemy- "wodne-lądowe"- głowa, tułów i kończyny wolne (skrzydła i kończyny tylne)- sucha skóra pokryta piórami- jajorodne;
Ssaki- lis rudy- lądowe- głowa, tułów, kończyny wolne i ogon-skóra pokryta włosami- żyworodne;
Ssaki- płetwal błękitny- wodne- głowa, tułów i płetwy, przednie tylne, oraz ogonowe- skóra pokryta śluzem- żyworodne;
*są przypadki w śród gatunków, że samica rodzi młode;
**nie wiem czy u węży istnieje ogon;
Pomogłam?
48 4 48