Odpowiedzi

2009-10-19T17:40:34+02:00
Sublimacja - przejście substancji ze stanu stałego w gazowy (z pominięciem stanu ciekłego)
resublimacja - zjawisko odwrotne do sublimacji, czyli przejście ze stanu gazowego (pary), stan stały (z pominięciem stanu ciekłego)

jod
właściwości fizyczne: ciało stałe, występuje w formie ciemnofioletowych kryształów, łatwo ulega sublimacji, jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych
właściwości chemiczne: pierwiastek trujący, jego pary działają drażniąco na błony śluzowe-zwłaszcza na oczy, reaguje z większością metali tworząc jodki, ze skrobią tworzy charakterystycznie ciemnoniebiesko zabarwiony związek, roztwarza się w wodnym roztworze jodku potasu tworząc jony trijodkowe
105 4 105