Dopasuj określenia do poszczególnych krain geograficznych:
1) Nizina Mazowiecka
2) Polesie Lubelskie
3) Nizina Podlaska

*rozwinięta uprawa żyta, owsa, ziemniaków
*wydmy śródlądowe
*rozległe bagna, rozlewiska i podmokłe łąki
*gleby bagienne
*bogate zasoby wód artezyjskich
*złoża węgla kamiennego
*liczne jeziora krasowe
*intensywny chów bydła i owiec

1

Odpowiedzi

2010-03-01T17:05:09+01:00
1.rozwinieta uprawa....,liczne jeziora, gleby bagienne
2.intesywny chów bydła....,bogate zasoby wód....,wydmy...
3.rozległe bagna...
30 1 30