Odpowiedzi

2010-03-02T17:35:11+01:00
Nysa 14.20
Moskwa
37°37' - 17°21' = 20°16'
20° * 4 min = 80 min = 1 godz. 20 min
16' * 4 s = 64 s = 1 min 4 s
1 godz. 20 min + 1 min 4 s = 1 godz 21 min 4 s
14.20 + 1.21 = 15.41
Odp. W Moskwie jest godzina 15.41 czasu miejscowego