Wybierz najbardziej prawidlową fefinicje genu?
a)jest to fragment czasteczki kwasu mRNA na której jest syntetyzowany polipeptyd
b) jest to jedynie taki fragment czasteczki DNA który koduje sekwencje aminokwasów jednego polipeptydu
c) jest to fragment czasteczki DNA podlegający transkrypcji do kwasu RNA
d)jest to fragment czasteczki białka histonowego lub nie histonowego

1

Odpowiedzi

2010-03-02T14:21:56+01:00