Na podstawie podanych oznaczeń uzupełnij treść zadania i zapisz odpowiednie równania .

a) Na rabatce rosną hiacynty,żonkile i tulipany.Najmniej jest.................. Żonkili jest o ...... więcej niż hiacyntów,a tulipanów jest................ niż żonkili. Razem jest 100 kwiatów.

hiacynty: x
żonkile: x + 10
tulipany: 3(x + 10)
razem: 100
równanie

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-01T17:11:25+01:00
A) Na rabatce rosną hiacynty,żonkile i tulipany.Najmniej jest (12) hiacyntów. Żonkili jest o (22-12) więcej niż hiacyntów,a tulipanów jest (66:22) niż żonkili. Razem jest 100 kwiatów.

a) Na rabatce rosną hiacynty,żonkile i tulipany.Najmniej jest hiacyntów. Żonkili jest o 10 więcej niż hiacyntów,a tulipanów jest 3 razy więcej niż żonkili. Razem jest 100 kwiatów.


hiacynty: x
żonkile: x + 10
tulipany: 3(x + 10)
razem: 100
Równanie:
x+x+10+3(x+10)=100
x+x+10+3x+30=100
5x+40=100 I-40
5x=60 I:5
x=12
Jest 12 hiacyntów
Jest 12+10=22 żonkile
Jest 3(12+10)=36+30=66 tulipanów

8 4 8
2010-03-01T17:13:00+01:00
Na rabatce rosną hiacynty,żonkile i tulipany.Najmniej jest hiacynt Żonkili jest o 10 więcej niż hiacyntów,a tulipanów jest 3 raz więcej niż żonkili. Razem jest 100 kwiatów.
x + x +10 + 3(x + 10)=100
2x +10 +3x + 30=100
5x + 40= 100 /- 40
5x = 60 / /5
x = 12
hiacyntów 12
żonkile 12+10=22
tulipan 3(12 +10)=66
7 4 7