Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:28:28+01:00
Jutrznia:

* hymn wybierany w zależności od tygodnia psałterza, obchodu liturgicznego
* psalmodia złożona z psalmu porannego, kantyku starotestamentalnego i psalmu wielbiącego
* czytanie z Pisma Świętego
* responsorium
* pieśń Zachariasza (Benedictus)
* prośby o uświęcenia dnia i pracy
* Ojcze Nasz
* modlitwa końcowa

Nieszpory:

Składają się one z troparionów, kondakionów, litanii zwanych ekteniami, psalmów: Błogosław duszo moja Pana (cs. Błahosłowi dusze moja Hospoda), Błogosławiony mąż (cs. Błażen muż) i Panie, wołam do Ciebie, usłysz mnie (cs. Hospodi wozzwach k Tiebie, usłyszy mia). Są też czytania ze Starego Testamentu, prokimeny, Ewangelia i homilia. Śpiewany jest również Kantyk Symeona, hymn zwany Trisagionem, antyfona Niech imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki (cs. Budi imia Hospodnie błahosłowieno ot nynie i do wieka) oraz Modlitwa Pańska (Ojcze nasz).
1 5 1