Odpowiedzi

2010-03-01T17:05:49+01:00
2010-03-01T17:06:46+01:00
z dyn. Piastów, ur. 967, zm. 17 VI 1025, od 992 książę, w ostatnim roku życia król Polaków, syn Mieszka I i księżnej czeskiej Dobrawy; 984 ożeniony z córką margrabiego Miśni, celem nawiązania przyjaznych stosunków z Niemcami, rozwiódł się 986 i poślubił córkę księcia węgierskiego , matkę Bezpryma, którą także rychło porzucił; ok. 987 pojął za żonę Emnildę, córkę księcia zachodniosłowiańskiego, Dobromira; prawdopodobnie ok. 990 objął księstwo krakowskie; 992 po śmierci ojca wypędził z kraju macochę Odę wraz z jej synami, zjednoczył kraj i objął władzę w całym państwie. Włączył się do polityki europejskiej — popierał cesarza Ottona III; doprowadził do kanonizacji świętego Wojciecha 999, zreorganizował kościół polski — uzyskał zgodę papieża na utworzenie 999 arcybiskupstwa w Gnieźnie i biskupstw w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie, był protektorem akcji misyjnych, m.in. w Prusach (święty Wojciech, Bruno z Kwerfurtu), sprowadził z Włoch pierwszych zakonników (Pięciu Braci Polskich). W 1000 podejmował w Gnieźnie cesarza Ottona III, uzyskał potwierdzenie niezależności Polski; od 1002 (po śmierci Ottona III) toczył z Niemcami wojny (wojny polsko-niemieckie), które trwały z przerwami do 1018 i zakończyły się pokojem w Budziszynie (włączenie Milska i Łużyc do Polski); 1003–04 zajął Morawy z częścią Słowacji i na krótko Czechy; ok. 1007 utracił jednak Pomorze Zachodnie; 1013–18 podjął wyprawy na Ruś, dotarł do Kijowa i interweniował w sprawy dynastyczne (1018 przyłączył Grody Czerwieńskie); po śmierci cesarza Henryka II uzyskał zgodę papieską na koronację, która odbyła się w 1024 lub 1025. Bolesław I Chrobry był twórcą potęgi wczesnofeudalnego państwa polskiego.;PPP
17 4 17
2010-03-01T17:18:27+01:00
Był synem Mieszka I i czeskiej księżniczki Dobrawy. Część dzieciństwa i młodości spędził na dworze cesarskim , gdzie przebywał jako zakładnik. Po śmierci ojca w 992 r. objął tron w Polsce, a e 1025r. otrzymał koroną królewską. W 1002r. przejął władzę w Czechach, jednak rządził tam zaledwie przez rok. Poszerzył również granice państwa Polskiego, przyłączając Milsko,Łużyce, Morawy, Słowację i Grody Czerwieńskie. Toczył zwycięskie wojny z Niemcami, Rusią kijowską i Czechami. Z wyprawą Bolesława Chrobrego na Ruś wiąże się legenda dotycząca "Szczerbca" - miecza koronacyjnego królów Polski. Bolesław Chrobry przez całe panowanie utrzymywał dobre stosunki z papiestwem. Popierał rozwój organizacji kościelnej na ziemiach polskich. Rozbudował sieć kościołów oraz klasztorów i nadał im znaczne majątki. Poddanych , którzy nie przestrzegali zasad ustanowionych przez kościół, surowo karał np. za złamanie postów grzesznikom wybijano zęby. Po śmierci Bolesława w 1025 r. jego potomkowie odziedziczyli rozległe, poróżnione z sąsiadami królestwo .

To jest na pewno dobrze bo o tym brałam ostatnio na historii ;)
2 3 2