Odpowiedzi

2009-10-19T17:42:14+02:00

- może być wykorzystane jako nośnik energii (sprężone) np. do napędu
maszyn w technologiach zagrożonych wybuchem, do sterowania procesami (automatyka przemysłowa)
- jako czynnik utleniający w procesach chemicznych (np. SO2->SO3), i w
różnych syntezach ch. organicznej
- jako czynnik mieszający w przem. chem.( sprężone) - tzw. bełkotka
- skroplone jest rozdzielane na tzw. gazy techniczne głównie :tlen. azot i
gazy szlachetne, wszystkie te gazy mają swoje zastosowania: tlen np. palniki acetylenowe i wodorowe; azot - gaz obojętny poduszka azotowa stosowana jest tam gdzie występuje zagrożenie wybuchem; gazy szlachetne - różnie w lampach,baloniarstwie,jako gazy obojętne itp.
2009-10-19T17:44:19+02:00
Powietrze ma zastosowanie w motoryzacji. Sprężone powietrze wypełnia opony w samochodach, motocyklach itp.
- jako czynnik mieszający w przem. chem.( sprężone) - tzw. bełkotka
- może
być wykorzystane jako nośnik energii (sprężone) np. do napędu