Odpowiedzi

2010-03-01T17:14:55+01:00
W=qU q-ładunek q=ne e - ładunek jednego elektronu
Zatem W=neU
n=W/(eU)=1000/(1,5*1,6*10^-19)=416,(6)*10^19