Prosze o pomoc z przetlumaczeniem tekstu......Police have evacuated and sealed off the buildingAn assailant has killed a teacher at a school in the western German city of Ludwigshafen, police say.
Police have evacuated the school and arrested a 23-year-old suspect, German media report. The incident happened at about 1000 local time (0900 GMT).
Some reports say several teachers were attacked in a "rampage". It is not yet clear what weapon was used.
The vocational school in the Mundenheim district has more than 3,200 pupils. It has been sealed off by police.
There are reports the attacker used a knife, but witnesses said they also heard shots.
Germany map
It is still unclear if others have been injured, but German television showed footage of students calmly evacuating the school.
The premises have been searched by police. Normally 130 teachers work there. It is one of the biggest vocational schools in the region.
Last March a heavily armed 17-year-old killed 15 people by opening fire on pupils and teachers at his former school in Winnenden, south-west Germany. He shot himself dead after being cornered by police.
Another teenager, wielding an axe, knives and petrol bombs wounded nine children last September at a school in south Germany.

2

Odpowiedzi

2010-03-01T17:14:42+01:00
Policja ma opróżnić i zamknięte budynkuNapastnik zabił nauczyciela w szkole w Western City niemieckim Ludwigshafen, policji powiedzieć.
Policja ewakuowano szkoły i aresztowała 23-letniego podejrzanego, niemiecki media donoszą. Incydent na około 1000 czasu lokalnego (0900 GMT).
Niektóre doniesienia mówią kilku nauczycieli zaatakowano "Rampage". Nie jest jeszcze jasne, w jakim została użyta broń.
Szkół zawodowych w powiecie Mundenheim ponad 3200 uczniów. Została ona odcięta przez policję.
Istnieją doniesienia atakująca używany nóż, ale świadkowie mówili również usłyszał strzały.
Mapa Niemcy
Nie wiadomo, czy inni zostali ranni, ale niemieckiej telewizji pokazał nagrania studentów spokojnie ewakuację szkoły.
Pomieszczenia zostały przeszukane przez policję. Normalnie 130 nauczycieli tam pracę. Jest to jedna z największych szkół zawodowych w regionie.
W marcu ubiegłego roku uzbrojony 17-latek zabił 15 osób, otwierając ogień do uczniów i nauczycieli w swojej dawnej szkole w Winnenden, południowo-zachodnich Niemczech. On zastrzelił się żyje po opanowany jest przez policję.
Inny nastolatek, uzbrojonych w siekiery, noże i benzyny bomby rannych dziewięcioro dzieci we wrześniu ubiegłego roku w szkole w południowych Niemczech.

Mam nadzieje , że pomogłam ;*
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T21:48:20+01:00
Policja ma ewakuować budynek i zamknąć go.

Napastnik zabił nauczyciela w szkole w zachodnim, niemieckim miasteczku Ludwigshafen- stwierdziła policja.
Policja ewakuowała szkołę i aresztowała 23-letniego podejrzanego, donoszą niemieckie media. Incydent zdarzył się około 10:00 czasu lokalnego (0900 GMT).
Niektóre doniesienia mówią, iż kilku nauczycieli zaatakował "szał". Nie jest jeszcze wiadome jakiej broni użyto.
Do szkół zawodowych w powiecie Mundenheim uczęszcza ponad 3200 uczniów. Została ona zamknięta przez policję.
Istnieją doniesienia, że atakujący używał nóż, ale świadkowie słyszeli także strzały.

Mapa Niemiec

Nie wiadomo, czy byli inni ranni, ale w niemieckiej telewizji pokazano nagrania studentów, gdy spokojnie ewakuowano szkołę.
Pomieszczenia zostały przeszukane przez policję. Normalnie pracuje tam 130 nauczycieli. Jest to jedna z największych szkół zawodowych w regionie.
W marcu ubiegłego roku uzbrojony 17-latek zabił 15 osób, otwierając ogień do uczniów i nauczycieli w swojej dawnej szkole w Winnenden, w południowo-zachodnich Niemczech. Postrzelił siebie, ale później zmarł, jak potwierdził to koroner policji.
Inny nastolatek, uzbrojonych w siekiery, noże i bomby zranił dziewięcioro dzieci we wrześniu ubiegłego roku w szkole w południowych Niemczech.