Wypisz odpowiedni wyraz : boki, przekątne lub konty wewnętrzne i czy to jest romb czy Równoległobok
........... są parami równe i równoległe
..... są prostopadłe
....... dzielą figurę na 4 jednakowe trójkąty prostokątne
Krótsza...... dzieli figurę na dwa trójkąty ostrokatne równoramienne, a dłuższa -na dwa trójkaty rozwartokątne równoramienne

Krótsza ... dzieli figurę na dwa trójkaty ostrrokątne równoramienne ,a dłuższa -na dwa trójkąty rozwartokatne równoramienne


2

Odpowiedzi

2010-03-01T17:17:07+01:00
Boki są parami równe i równoległe
kĄty są prostopadłe
przekątne dzielą figurę na 4 jednakowe trójkąty prostokątne
Krótsza przekątna dzieli figurę na dwa trójkąty ostrokatne równoramienne, a dłuższa -na dwa trójkaty rozwartokątne równoramienne


romb
10 4 10
2010-03-01T17:18:02+01:00
Wypisz odpowiedni wyraz : boki, przekątne lub kąty wewnętrzne i czy to jest romb czy Równoległobok
boki są parami równe i równoległe-romb i równoległobok
przekątne są prostopadłe-romb
przekątne dzielą figurę na 4 jednakowe trójkąty prostokątne-romb
Krótsza przekątna dzieli figurę na dwa trójkąty ostrokatne równoramienne, a dłuższa -na dwa trójkaty rozwartokątne równoramienne

Krótsza przekątna dzieli figurę na dwa trójkaty ostrrokątne równoramienne ,a dłuższa -na dwa trójkąty rozwartokatne równoramienne
11 3 11