Odpowiedzi

2010-03-01T17:40:21+01:00
Zadanie. 13
Odejmujemy od 7,5m , dwa m.
7,5m-2m=5,5m
Z twierdzenia Pitagorasa obliczamy czy smycz sięgnie do kota.
d-długość, potrzebna do kota
3²+5,5²=d²
9+30,25=d²
39,25=d²/√
6,26=d

6,26m>6m
Tak, kot może czuc sie bezpiecznie.

zad. 12
(27- 11):2=8
Obliczamy wysokośc h
h²+8²=14²
h²+64=144
h²=80 /√
h=√80
h=4√5

zad.11
(20-4):2=8
8²+6²=a²
64+36=a²
100=a²/√
10=a
Obw:
10+4+10+20=44

zad. 10
a) 17-5=12
12²+6²=a²
144+36=a²
180=a²/√
√180=a
3√20=a

Obw.
6+5+17+3√20=28+3√20

b)
5²+a²=8²
25+a²=64
a²=39√
√39=a
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T17:51:10+01:00
Najpierw 12:
Dzielimy na mniejsze trójkąty, aby potem z twierdzenie pitagorasa obliczyć wysokość (jak na rysunku).
Odejmujemy od podstawy dłuższej krótszą:

27-11=16

Dzielimy na 2 (ponieważ w naszym trapezie znajdują się 2 trójkąty).

16:2=8.
Następnie z twierdzenia pitagorasa obliczamy wysokość.

x²+8²=14²
x²+64=96
x=√196-64
x=√132
x=2√33 ~ 11,5 cm.

ZAd. 10
a) x=17-5
x=12

c²=6²+12²
c²= 36+144
c²= 180
c=√180
c=√36x5
c=6√5

L=17+6+5
L=28+6√5

b) x²+5²=8²
x²+25=64
x=√39

y²+5²=13²
y²+25=169
y²=169-25
y=√144
y=12

L=√39+12

c)
L=(5x4)+(2x2)= 20+4=24

ZAD 11
20-4=16
16:2=8

6²+8²=x²
36+64=x²
x=√100
x=10

10-6=4
4:2=2

L=20+(2x8)+(2x2)+4=20+14+4+4= 44

ZAD 13
3²+x²=6²
9+x²+36
x²=27
x=√27
x~ 5,2 m
Odp: Kot może się czuć bezpiecznie.
2010-03-01T17:52:12+01:00
W zadaniu 12 powyżej malutki błąd w liczeniu.
Poprawne rozwiązanie:
14² = 8² + h²
196= 64 + h²
132 = h²
h = √132 = 2√33