Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T17:28:33+01:00
A) Przekrój osiowy kuli ma pole powierzchni równe 9π. Oblicz pole powierzchni i objętość tej kuli.

πr²=9π
r = 3

V = (4/3)π * 3³
V = (4/3)π * 27
V = 36π

P = 4π*3²
P = 36π

b)Objętość kuli jest równa π/6 dm³.Oblicz pole powierzchni tej kuli.

π/6 = (4/3)πr³
(1/6) = (4/3)r³
(1/6)*(3/4) = r³
r = ³√(3/24)
r = ³√(1/8)
r = ½ dm

P = 4πr²
P = 4π(½)²
P = π dm²
41 4 41
2010-03-01T17:39:23+01:00
A)πr²=9π |/π
r² = 9 |√
r=3

V = ⁴/₃π * 3³
V = ⁴/₃π * 27
V = 36π

P = 4π*3²
P=4π*9
P = 36π

b)π/6 = ⁴/₃πr³ |/π
¹/₆ = ⁴/₃r³
¹/₆*³/₄ = r³
r³=³/₂₄
r = ³√ ³/₂₄
r = ³√ ¹/₈
r = ½ [dm]

P = 4π*(½)²
P=4π*¼
P = π [dm²]
57 1 57