Odpowiedzi

2009-10-19T19:31:09+02:00
Dawcą wszelkiego dobra jest Bóg.
Dary którymi nas obdarzył Bóg to:
pokarm, miłosierdzie, łaskawość, odkupienie, sprawiedliwość
Bóg uczynił to z miłości do człowieka.