Podstawą graniastołupa prostego Jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 5 dm i 12dm oraz przeciwprostokątnej równej 13dm.
a)oblicz objętość tego graniastosłupa, wiedząc żę jego wysokość jest równa 13 dm .
b) Ile co najmniej kartonu potrzeba na zbudowanie modelu tego graniastosłupa ? pomocy!!!!

3

Odpowiedzi

2010-03-01T17:34:42+01:00
A) V=Pp*h
Pp=1/2*a*h
Pp=1/2*12*5=30dm²
V=30*13=390dm³

b) Pp+Pb(pole podstawy*pole powierzchni bocznej)=Pc(pole całkowite
Pp=30dm²*2=60dm²
Pb=5*13+13*13+12*13=65+169+156=390dm²
Pc=60+390=450dm²
2010-03-01T17:36:08+01:00
Podst=1/2a*h
Ppodst=1/2*12*5
Ppodst=30 dm²
a.
Vgr=Ppodst*H
V=30*13
V=390 dm³
b.
P1=5*13=65 dm²
p2=12*13=156 dm²
P3=13*13=169 dm²
P4=30 dm²
Pc=2*30+65+156+169=450 dm² - tyle potrzeba kartonu na zbudowanie modelu
2010-03-01T17:41:12+01:00
A)Narysuj sobie dla ulatwienia trójkąt prostokątny
Należy narazie obliczyć pole trójkąta:
P=½*a*b
P= ½*5*12
P=30dm²
V=Pp*h
h=13
V=30dm²*13=390dm³
b)Według mnie ale nie jestem do końca pewna należy miec karton o wymiarach 24 na 5