Odpowiedzi

2010-03-01T17:47:11+01:00
Apostołowie będąc na łodzi z Jezusem wystraszyli się gdy ujrzeli jak Jezus kroczy po wodzie. Piotr nie wierzył i Jezus kazał wyjść jemu z łodzi i przyjść do Niego, Ten zaś wyszedł i szedł do Jezusa...

Ci na łodzi uwierzyli że Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym.
2010-03-01T17:51:58+01:00
Fragment ten oznacza że należy zawsze wierzyć w Boga i nie wchodzić na drogę zwątpienia, bo jeśli zwątpimy to możemy stracić wszystko. Oznacz tez że należy zawsze prosić Boga o Jego łaskę i zdrowie bo gdy poprosimy Boga o pomoc to on nam zawsze pomoże.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:11:39+01:00
Zdarzenie opisane w tym fragmencie ewangelii opisuje sytuację po cudownym rozmnożeniu chleba, wtedy P. Jezus odsyła uczniów na drugi brzeg jeziora a sam odprawia tłumy i udaje się na górę by się modlić, powstaje pytanie czemu chce być sam po tak cudownym wydarzeniu, odpowiedź daje św. Jan w swojej ewangelii, tłumy rozpoznali w Nim Mesjasza a On nie chciał by Go w tym momencie obwołano królem, więc udaje się w samotności by się modlić. W nocy zaczyna się burza i wtedy Jezus kroczy ku uczniom po wodzie św. Piotr stawia ważny krok - ufa Jezusowi, jednak lęka się przeciwności i zaczyna tonąć, z pomocą przychodzi Chrystus- podtrzymuje i ratuje go, gdy wsiada do łodzi burza ustaje- po wejściu Boga do naszej codzienności wszystko zło się traci, trzeba tylko zaufać. Mam nadzieję że Ci chociaż trochę pomogłem : )