Odpowiedzi

2010-03-01T17:37:26+01:00
Napisz równania reakcji otrzymywania wymienionych soli sposobami:
1. kwas + tlenek metalu --> sól + woda
2. kwas + zasada --> sól + woda
3. kwas + metal --> sól + wodór

Sole:
Na₃PO₄
1. 2H₃PO₄ + 3Na₂O → 2Na₃PO₄ +3H₂O
2. H₃PO₄ + 3NaOH--> Na₃PO₄ + 3H₂O
3. 2H₃PO₄ + 6Na --> 2Na₃PO₄ + 3H₂

NaCl
1. 2HCl + Na₂O -->2NaCl+ H₂O
2. HCl + NaOH- --> NaCl + H₂O
3. 2HCl +2 Na -> 2NaCl+ H₂

K₂SO₄
1. H₂SO₄ + K₂O --> K₂SO₄ + H₂O
2. H₂SO₄+ 2KOH --> K₂SO₄ + 2H₂O
3. H₂SO₄ + 2K--> K₂SO₄ + H₂

Ca(NO₃)₂
1. 2HNO₃ + CaO -->Ca(NO₃)₂+ H₂O
2. 2HNO₃ + Ca(OH)₂ --> Ca(NO₃)₂+ 2H₂O
3. 2HNO₃ + Ca --> Ca(NO₃)₂ + H₂

2010-03-01T17:43:19+01:00
1. kwas + tlenek metalu --> sól + woda
2 H3PO4 + 3 Na2O -> 2 Na3PO4 +3 H2O
2 HCl + Na2O -> 2 NaCl + H2O
H2SO4 + K2O -> K2SO4 + H2O
CaO + 2 HNO3 -> Ca(NO3)2 + H2O

2. kwas + zasada --> sól + woda
H3PO4 + 3 NaOH -> Na3PO4 + 3 H2O
HCl + NaOH -> NaCl + H2O
H2SO4 + 2 KOH -> K2SO4 + 2 H2O
2 HNO3 + Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2 + 2 H2O

3. kwas + metal --> sól + wodór
2 H3PO4 + Na -> 2 Na3PO4 + 3 H2
2 HCl + 2 Na-> 2 NaCl + H2
H2SO4 + 2 K -> K2SO4 + H2
2 HNO3 + Ca -> Ca(NO3)2 + H2