Zadanie 8 strona 48
1 potwierdził teorię atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii
( 6)
2 przestawił udowe atomu jako układ planetarny ( 10 )
3 opracował zasady mechaniki kwantowej ( 4)
4 Stworzył atomistyczną teorię budowy materii ( 8 )


poczebne na jutro

1

Odpowiedzi

2010-03-01T18:13:46+01:00
1.dalton
2.rutherford
3.bohr
4.demokryt
30 4 30