1) różnica dwóch kątów przyległych jest równa 116 stopni. Jaką rozwartość ma każdy z tych kątów??

2) Trzy tomy encyklopedii mają łącznie 1253 strony. pierwszy tom ma o 123 str. mniej niz tom drugi, a tom trzeci ma o 98 str. więcej niz tom drugi. Oblicz, ile str ma kazdy tom encyklopedii.

prosze o wszystkie obliczenia. żeby wszystko było ładnie rozpisane.

1

Odpowiedzi

2010-03-01T17:51:02+01:00
2)
1.Analiza zadania :
x - tom drugi | 426 stron
x-123 - tom pierwszy | 426-123=303 stron
x+98 - tom trzeci | 426+98=524 stron
x+x-123+x+98 - łączna ilość stron trzech tomów
1253 - łączna ilość stron trzech tomów

2.Równanie :
x+x-123+x+98=1253

3.Rozwiązanie równania :
3x+98-123=1253 |+123
3x+98=1376 |-98
3x=1278 |:3
x=426

4.Sprawdzenie równania :
L=x+x-123+x+98=426+426-123+426+98=852-123+426+98=
=729+426+98=1155+98=1253
P=1253
L=P

5.Sprawdzenie warunków zadania :
426+303+524=729+524=1253

6.Odpowiedź :
Pierwszy tom ma 303 strony, drugi 426 stron, a trzeci 524 strony.


Niestety nie umiem rozwiązać zadania 1, ale mam nadzieję, że 2 rozwiązałam poprawnie ; p