Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T17:51:23+02:00
Wiek XVI nazywany jest zlotym wiekiem ,poniewaz w tym czasie potęznie wzrosło znaczenie Polski na arenie miedzynardowej.Rozwój gospodarki polskiej sprzyjał jej kulturze.Człowiek odkrył m.in kalendarz gregoriański a także odnowił teorię heliocentryczną. W tym czasie nastapił takżę rozwoj sztuki i architektury.
2009-10-19T17:55:19+02:00
Wiek XVI był okresem wspaniałego rozwoju polskiej kultury i nauki.podróże dyplomatów oraz wyjazdy synów szlacheckich ,którzy kontynuowalinaukę na zagranicznychuczelniach .Polacy chętnie się kształcili ,poznawali starożytnych mistrzów ,władali obcymi językami ,w szczególności łaciną