1. Fala stojąca powstaje w wyniku:
a) dyfrakcji fal
b) odbicia fal
c) załamania fal
d) interferencji fal

2. Natężenie dźwięku zależy od:
a) długości fali akustycznej
b) amplitudy fali akustycznej
c) szybkości fali akustycznej
d) częstotliwości fali akustycznej

3. Barwa dźwięku zależy od:
a) długości i częstotliwości
b) szybkości i częstotliwości
c) częstotliwości tonu zasadniczego i od częstotliwości liczby tonów harmonicznych
d) szybkości i wysokości fali

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:09:17+01:00