Odpowiedzi

2010-03-02T15:27:02+01:00
Czynniki ograniczające:
-dostępnośc światła im głębiej tym mniej światła a wiec przy brzegu będą rosły tylko rośliny które potrzebują dużo śiatła
-dostępność tlenu są takie miejsca w jeziorze gdzie nie matlenu na głębokie
-zakwity glonów-rośliny nie mogą wtedy normalnie funkcjonowac bo glony ,,jedzią' wszestkie składniki
-przejrzystos wody do nirzszych warst słońce morze nie docierać
Biotop czyli nieożywiona cześc ekosystemu to warunki klimatyczne, które po czescci omówiła powyżęj, ukształtowanie dna morskiego czy jak będą jakieś rzpadliska to rośliny nie będą w nich rosnąć i położenie(jezioro na pustyni będzi eczasem np wysychac) i różńe żódła zwiążków organicznych i nieorganicznych(chodzi o np tlen).Bioz=cenoza -tworza ją populacje wszystkich gatunków żzyjących na danym teenie.W jeziorze żyja np lososie kraby żaby i inne roślinki np glony.
1 2 1