1, ciało poszusza się z ruchem jednostajnie prostolinowym z prędkoscią 5 m /s .Obilicz jak długo musi poruszać się to ciało jesli przebyło drogę 36 m.
2,Oblicz prędkośc średnią z jaką porusza się ciało , jęsli w ciągu pierwszych 12 minut ruchu pokonało droge równą 950 m , zaś w ciągu następnych 18 minut pokonało drogę 450 m .
3, Jaś idąc do szkoły wpierw idzie na przystanek odległy o 500 m z szybkością 5 km/h.Następnie jedzie 10 km autobusem z szybkością 50 km/h.
daje naj ;]]]

1

Odpowiedzi

2010-03-01T17:59:06+01:00
Zad.1
v=5m/s
s=36m
v=s/t
t=s/v
t=36/5
t=7,2s
Zad2.
v=½v₁+v₂
t₁=12min=720s
s₁=950m
t₂=18min=1080
s₂=450m

v₁=s₁/t₁
v₁=950/720
v₁=1,32m/s
v₂=s₂/t₂
v₂=450/1080
v₂=0,42m/s
v=½0,42m/s+1,32m/s
v=0,86m/s

Zad.3
Jaś idąc do szkoły wpierw idzie na przystanek odległy o 500 m z szybkością 5 km/h.Następnie jedzie 10 km autobusem z szybkością 50 km/h.
v₁=5km/h=1,4m/s
s₁=500m
v₂=50km/h=14m/s
s₂=10km=10000m

v₁=s₁/t₁
v₁=s₁/t₁
t₁=s₁/v₁
t₁=500/1,4
t₁=357s

v₂=s₂/t₂
v₂=s₂/t₂
t₂=s₂/v₂
t₂=10000/14
t₂=714s

t=714s+357s
t=1071s

Dojechał do szkoły po 1071s czyli ok. 18 min