1. Uzupełnij zdania:
a) W cząsteczce azotu N2 występuje wiązanie........................, gdyż..............................
b)W cząsteczce bromowodoru HBr wstępuje wiązanie.................,gdyż.............................
c) W cząsteczce bromku baru BaBr2 występuje wiązanie........................, gdyż...............................
2. Wpisz podane wzory cząsteczek do odpowiednich rubryk w tabeli
Br2, MgCl2, H2, CO2,O2,F2,NaBr,H2S,S2,NH3,KCl
Wiązanie jonowe:
Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane:
Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T01:36:45+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1)
a) W cząsteczce azotu N2 występuje wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, gdyż zachodzi między atomami tego samego pierwiastka.

b) W cząsteczce bromowodoru HBr występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, gdyż uwspólnione pary elektronowe przesunięte są w stronę atomu, który ma więcej elektronów walencyjnych (bardziej ujemnego wg skali Paulinga)

c) W cząsteczce bromku baru BaBr2 występuje wiązanie jonowe, ponieważ elektrony są przekazywane od atomu o mniejszej liczbie elektronów walencyjnych do atomu o większej liczbie elektronów walencyjnych (zazwyczaj od metalu do niemetalu)

2)
Wiązanie jonowe : MgCl2, NaBr, KCl
Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane : H2, O2, F2, Br2, S2
Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane : CO2, H2S, NH3
7 4 7