Odpowiedzi

2010-03-01T18:06:10+01:00
C17H35COOH + NaOH -> C17H35COONa + H20
Reakcja zobojętniania jest to reakcja chemiczna pomiędzy kwasem i zasadą. W wyniku tej reakcji powstaje sól i woda.
Reakcja zobojętniania poleca na łączeniu się jonów wodorowych z jonami wodorotlenowymi na niezdysocjowaną cząsteczkę wody.