A)Do liczby-8 dodaj iloraz liczby-3\4 przez liczbę 2.
b)Od liczby 13,5 odejmij iloczyn liczb -3,6 i -1,7.
c)Sumę liczb 1i3\5 i 1i2\3 podziel przez różnicę liczby -4 oraz liczby -1i2\3.
d)Do ilorazu liczby -4,8 przez liczbę -2 dodaj iloczyn liczb -1\2 i 4\5.
Pomóżcie plis:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T15:30:33+01:00
A)Do liczby-8 dodaj iloraz liczby-3\4 przez liczbę 2.
-8+(-3/4:2)=
=-8+(-0,75:2)=
=-8-0,375=
=-8,375

b)Od liczby 13,5 odejmij iloczyn liczb -3,6 i -1,7.
13,5-(-3,6*-1,7)=
=13,5-6,12=
=7,38