Odpowiedzi

2009-04-16T15:09:19+02:00
Miejscu Twoich wielkich zwycięstw, na Jasnej Górze Zwycięstwa, stajemy pełni przekonania, że jeżeli do kogo mamy wołać w tej chwili o zwycięstwo Kościoła Bożego w Ojczyźnie naszej, o zwycięstwo Krzyża Twojego Syna i Ewangelii Chrystusowej, to tylko do Ciebie! Wierzymy mocno, że sam Bóg chciał w Twoje dłonie złożyć zwycięstwo nad wszelkim złem i brudem, wyzwalając Cię przez Twoje Niepokalane Poczęcie od grzechu. Jesteś Niepokalanym Rycerzem Boga Żywego, zwycięskim we wszystkich walkach o Jego Królestwo. Tyle już razy zwyciężałaś tutaj, na Jasnej Górze, i nadal zwyciężasz. Cokolwiek dzieje się w Kościele Bożym w Ojczyźnie naszej - Tobie to zawdzięczamy.
Jeżeli pomimo ataków mocarzy ciemności Kościół Boży jeszcze pracuje,
Jeżeli lud opiera się niewierze,
Jeżeli nie ustaje w miłości ku Tobie,
Jeżeli kapłani dochowują wierności Kościołowi, pomimo tylu przeciwności,
Jeżeli klasztory pełne są jeszcze ducha modlitwy w życiu wspólnym,
Jeżeli na progu Tysiąclecia poderwaliśmy się do nowego życia, do pracy nad moralną przemianą Narodu
Twoje to zwycięstwo.

1 1 1