1.zapisz krocej podana sumę:
a) 1/6t²+1/3k²t+1/3 tk²- k²t+1/2t² - 1/6tk²
b) u²v²+1/4 uv- 1/7 u²v²- uv-1/2uv +u²v²

2.wpisz odpowiednie wyrazenie algebraiczne:
a) 3mn+.....=3
b) a²-b²+.......=b²-a²
c) -pq-q+.......=-2pq
d) x²- 2y² +.......=2xy

3.zapisz dane wyrazenie, nie uzywajac nawiasow.
a) -(-a)+(-b)=
b) -(-a)-(-b)=
c) a+(-(-b))=
d) a-(-(-b))=
e)-(-(a-b))=
f) a-(b-a)=

POMOCY DAJE NAJ.!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T17:59:14+01:00

3.zapisz dane wyrazenie, nie uzywajac nawiasow.
a) -(-a)+(-b)=a-b
b) -(-a)-(-b)=a+b
c) a+(-(-b))=a+b
d) a-(-(-b))=a-b
e)-(-(a-b))=a-b
f) a-(b-a)=a-b+a