Odpowiedzi

2010-03-01T18:24:07+01:00
Przyczyny:
1. szerzenie się nepotyzmu i symonii.
2. papież był bardziej władcą świeckim niż duchownym przewodnikiem chrześcijan.
3. szerzenie się idei humanistycznych.
4. sprzedaż odpustów.

skutki:
1. powstanie nowych wyznań (reformowanych).
2. wojny religijne.

metody przeciwdziałania reformacji:
1. indeks ksiąg zakazanych
2. święta inkwizycja.

cechy wspólne wyznań protestanckich:
1. uznanie Pisma Świętego za jedyne źródło wiary.
2. nieuznawanie zwierzchnictwa papieża.
3. Biblia i liturgia w językach narodowych.
4. nieuznawanie istnienia czyśćca, celibatu, zakonów, odpustów, indywidualnej spowiedzi.
5. nieuznawanie kultu Maryi, świętych i relikwii.
3 4 3