Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T18:11:31+02:00
Naruszanie praw człowieka zdarzają się wszędzie. Codziennie ludzie są zabijani, więzieni bez sądu, torturowani. Odmawia im się prawa do swobodnej odpowiedzi, poruszania się i wszelkich praw politycznych. W zachodnioeuropejskim systemie ochrony praw człowieka prawa egzekwuje komisja Praw Człowieka (orzeka o formalnej dopuszczalności skargi) i Europejski Trybunał Praw Człowieka (rozstrzyga skargi). W systemie ONZ Komisja Praw Człowieka opracowuje okresy 3-letnie sprawozdania na potrzeby Zgromadzenia Ogólnego, sprawozdania państw, sądownictwo międzynarodowe, skargi państw, petycje indywidualne.
Szczególne znaczenie w walce o ochronę praw człowieka ma praca organizacji pozarządowych. Organizacje te nie są związane z żadną władzą, najczęściej też nie korzystają z państwowej pomocy finansowej. Dzięki swej niezależności otwarcie występują przeciwko rządom łamiącym prawa człowieka. Posługują się wyłącznie metodami pokojowymi.
3 3 3